Mediation tijdens een periode van 'social distancing'


Het is maart/april 2020 en eenieder probeert, wegens het Corona-virus, zo min mogelijk social contact te hebben in levende lijve. Dus er zijn even geen 'live' mediations; niet meer samen rond de tafel, in dezelfde fysieke ruimte. Er zijn gelukkig alternatieven. Mediations kunnen ook plaatsvinden op afstand, via videobellen. Het programma Zoom, dat vrijwel iedereen sinds Corona kent, en waarvan de aandelen de lucht inschieten, is oorspronkelijk ontworpen voor online mediations (even een leuk weetje). Ook ik ben in deze tijd overgeschakeld naar Zoom. Het lijkt wellicht niet ideaal, om op afstand conflicten en oplossingen daarvoor te bespreken, maar toch heeft het ook voordelen. Deelnemers zijn in hun eigen vertrouwde omgeving, en wellicht voelen ze zich daardoor meer op hun gemak. De rechtbanken zijn momenteel niet beschikbaar voor niet-urgente zaken. Dus ook in dat opzicht biedt mediation wellicht juist nu kansen. Laat arbeidsconflicten ook ten tijden van Corona niet links liggen, maar pak ze aan en los ze op. Ik ben beschikbaar, ook nu, om u daarbij te helpen.


Mediation

Mediation speelt zich af in de schaduw van het recht. Een manier om snel, effectief en relatief goedkoop samen een oplossing te vinden voor een conflict.       

MfN-register

Geschikt Mediation is geregistreerd in het MfN-register. Dat is het door de markt en rechtsspraak erkende kwaliteitsregister van mediators. 

Oplossingsgericht

Mijn werkwijze is oplossingsgericht. Terwijl een rechtszaak een winnaar en een verliezer kent, leidt een geslaagde mediation tot afspraken die voor alle partijen voldoen. De kwestie  is dan Geschikt.

Actuele kennis

De context waarin arbeidsconflicten zich afspelen, verandert voortdurend. Geschikt Mediation kent het arbeidsrecht en actuele ontwikkelingen daarbinnen. Als redacteur van het vakblad Tijschrift Conflicthantering, zit ik bovendien bovenop de actualiteit.

Contact

Geschikt Mediation  geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden van mediation in uw situatie. Neem vrijblijvend contact op. 

Centraal gevestigd in 't Gooi

Geschikt Mediation is gevestigd in Naarden,  't Gooi, maar landelijk actief. Mediation kan plaatsvinden op kantoor in Naarden, bij u op kantoor of in één van de vergaderruimtes die ik landelijk tot mijn beschikking heb. 

Geschikt Mediation ben ik, Judith Stoop

Als MfN-registermediator ben ik gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten. Van het steeds veranderende (juridische) kader waartegen deze conflicten zich afspelen, heb ik gedegen kennis. Dit is belangrijk om te kunnen nagaan of mogelijke oplossingen haalbaar zijn en tegemoetkomen aan de (juridische) posities van partijen. Waar nuttig of nodig werk ik samen met experts op specialistische terreinen (bijv. een fiscaal, financieel of juridisch expert).


Ik ben Communicatiewetenschapper met jarenlange ervaring in het begrijpen van mensen en hun belangen en het effectief maken van communicatie. Ik faciliteer een constructief en oplossingsgericht gesprek tussen partijen. Ik help u uw beider belangen helder te krijgen en begeleid uw onderhandeling richting een duurzame oplossing waar beide partijen achter staan.


Nevenfuncties: ik ben redacteur van Tijdschrift Conflicthantering. Dat is het vakblad voor mediators en andere professionals die zich bezighouden met conflicthantering. Ik ben bestuurslid (en sinds 2020 voorzitter) van de beroepsvereniging voor arbeidsmediators (VAN), circa 120 gespecialiseerde arbeidsmediators tellend. Verder maak ik (freelance) deel uit van de examencommissie van een HBO in Amsterdam. 


Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv; de beroepsvereniging van mediators in Nederland) en de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN). 

MfN-Registermediator en gespecialiseerd arbeidsmediator

Aangesloten bij de Vereniging Arbeidsmediators Nederland


Aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging

"Als je een arbeidsconflict oplost, kun je verder."

Voordelen van mediation:

Win-win: je komt er in mediation alleen uit als de ander ook tevreden is. Vrijwel alle mediations in mijn praktijk resulteren in een oplossing.

Toekomstperspectief: mediation gaat over een oplossing die werkt vanaf het heden en in de toekomst. Het zorgt dat je weer verder kunt.

Sneller en goedkoper dan een rechtszaak.

Een vaststellingsovereenkomst bevestigt desgewenst de oplossing die u samen overeenkomt.


Conflicten zijn er om op te lossen.