Mediation

Mediation speelt zich af in de schaduw van het recht. Een manier om snel, vertrouwelijk, effectief en relatief goedkoop samen een oplossing te vinden voor een conflict.       

MfN-register

Geschikt Mediation is geregistreerd in het MfN-register. Dat is het door de markt en rechtsspraak erkende kwaliteitsregister van mediators. Ik ben zelf bovendien bestuurder van de Mediatorsfederatie Nederland.

Oplossingsgericht

Mijn werkwijze is oplossingsgericht. Terwijl een rechtszaak een winnaar en een verliezer kent, leidt een geslaagde mediation tot afspraken die voor alle partijen voldoen. De kwestie  is dan Geschikt.

Actuele kennis

De context waarin arbeidsconflicten zich afspelen, verandert voortdurend. Ik ken uiteraard het arbeidsrecht en houd ook op andere terreinen mijn kennis actueel. Mijn bestuursfuncties (voorzitter Vereniging Arbeidsmediators Nederland en bestuurder MfN) maken mede dat ik goed geïnformeerd ben.

Contact

Ik geef u graag meer informatie over de mogelijkheden van mediation in uw situatie. Neem vrijblijvend contact op. 

Centraal gevestigd in 't Gooi

Geschikt Mediation is gevestigd in Naarden,  't Gooi, maar landelijk actief. Mediation vindt in principe plaats op mijn kantoor in Naarden, maar andere locaties zijn bespreekbaar. 

Geschikt Mediation ben ik, Judith Stoop

Als MfN-registermediator (sinds 2015) ben ik gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten. Van het steeds veranderende (juridische) kader waartegen deze conflicten zich afspelen, heb ik gedegen kennis. Dit is belangrijk om te kunnen nagaan of mogelijke oplossingen haalbaar zijn en tegemoetkomen aan de (juridische) posities van partijen. 


Ik ben Communicatiewetenschapper met jarenlange ervaring in het begrijpen van mensen en hun belangen en het effectief maken van communicatie. Ik faciliteer een constructief en oplossingsgericht gesprek tussen partijen. Ik help u uw beider belangen helder te krijgen en begeleid uw onderhandeling richting een duurzame oplossing waar beide partijen achter staan.


Nevenfuncties: ik ben voorzitter van de beroepsvereniging voor arbeidsmediators (VAN), circa 160 gespecialiseerde arbeidsmediators tellend. Ook ben ik bestuurder van de MfN (Mediatersfederatie Nederland). In die nevenfuncties houd ik mij bezig met de kwaliteit van (arbeids)mediation in Nederland, en de promotie van de toepassing ervan. Ik publiceer zeer regelmatig in vakbladen. Verder maak ik (freelance) deel uit van de examencommissie van een HBO in Amsterdam. 


MfN-Registermediator en gespecialiseerd arbeidsmediator

Aangesloten bij de Vereniging Arbeidsmediators Nederland


"Als je een arbeidsconflict oplost, kun je verder."

Voordelen van mediation:

Win-win: je komt er in mediation alleen uit als de ander ook tevreden is. Vrijwel alle mediations in mijn praktijk resulteren in een oplossing. Bij arbeidskwesties is die oplossing zowel te vinden in (nieuwe) mogelijkheden om samen door te gaan, alsook om de arbeidsrelatie op een 'goede manier' te beëindigen. Alle opties zijn open.

Toekomstperspectief: mediation gaat over een oplossing die werkt vanaf het heden en doorwerkt in de toekomst. Het zorgt dat je weer verder kunt. Partijen zijn het er meestal over eens dat er nu iets moet gebeuren om door te kunnen, met of zonder elkaar. 

Sneller en goedkoper dan een rechtszaak. En bovendien minder stress en buten de openbaarheid.

Een vaststellingsovereenkomst of andere overeenkomst bevestigt desgewenst de oplossing die u samen overeenkomt.


Conflicten zijn er om op te lossen.