Mediation

Mediation speelt zich af in de schaduw van het recht. Een manier om snel, effectief en relatief goedkoop samen een oplossing te vinden voor een conflict.       

MfN-register

Geschikt Mediation is geregistreerd in het MfN-register. Dat is het door de markt en rechtsspraak erkende kwaliteitsregister van mediators. 

Oplossingsgericht

Mijn werkwijze is oplossingsgericht. Terwijl een rechtszaak een winnaar en een verliezer kent, leidt een geslaagde mediation tot afspraken die voor alle partijen voldoen. De kwestie  is dan Geschikt.

Actuele kennis

De context waarin arbeidsconflicten zich afspelen, verandert voortdurend. Ik ken het arbeidsrecht en actuele ontwikkelingen daarbinnen. Als redacteur van het vakblad Tijschrift Conflicthantering, zit ik bovendien bovenop de actualiteit.

Contact

Geschikt Mediation  geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden van mediation in uw situatie. Neem vrijblijvend contact op. 

Centraal gevestigd in 't Gooi

Geschikt Mediation is gevestigd in Naarden,  't Gooi, maar landelijk actief. Mediation kan plaatsvinden op kantoor in Naarden, bij u op kantoor of in één van de vergaderruimtes die ik landelijk tot mijn beschikking heb. 

Geschikt Mediation ben ik, Judith Stoop

Als MfN-registermediator ben ik gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten. Van het steeds veranderende (juridische) kader waartegen deze conflicten zich afspelen, heb ik gedegen kennis. Dit is belangrijk om te kunnen nagaan of mogelijke oplossingen haalbaar zijn en tegemoetkomen aan de (juridische) posities van partijen. Waar nuttig of nodig werk ik samen met experts op specialistische terreinen (bijv. een fiscaal, financieel of juridisch expert).


Ik ben Communicatiewetenschapper met jarenlange ervaring in het begrijpen van mensen en hun belangen en het effectief maken van communicatie. Ik faciliteer een constructief en oplossingsgericht gesprek tussen partijen. Ik help u uw beider belangen helder te krijgen en begeleid uw onderhandeling richting een duurzame oplossing waar beide partijen achter staan.


Nevenfuncties: ik ben voorzitter van de beroepsvereniging voor arbeidsmediators (VAN), circa 130 gespecialiseerde arbeidsmediators tellend. Ook zit ik in het bestuur van de MfN (Mediatersfederatie Nederland). Ik publiceer zeer regelmatig in vakbladen. Verder maak ik (freelance) deel uit van de examencommissie van een HBO in Amsterdam. 


MfN-Registermediator en gespecialiseerd arbeidsmediator

Aangesloten bij de Vereniging Arbeidsmediators Nederland


"Als je een arbeidsconflict oplost, kun je verder."

Voordelen van mediation:

Win-win: je komt er in mediation alleen uit als de ander ook tevreden is. Vrijwel alle mediations in mijn praktijk resulteren in een oplossing.

Toekomstperspectief: mediation gaat over een oplossing die werkt vanaf het heden en in de toekomst. Het zorgt dat je weer verder kunt.

Sneller en goedkoper dan een rechtszaak.

Een vaststellingsovereenkomst bevestigt desgewenst de oplossing die u samen overeenkomt.


Conflicten zijn er om op te lossen.