• Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Als werknemer zou je je kunnen afvragen of dat de onpartijdigheid van de mediator beïnvloedt. En wat nu als de mediator al eerder zaken deed waarbij dezelfde werkgever partij was? Of als er eerdere zaken waren waarbij eenzelfde advocaat, met toen met een andere cliënt, betrokken was? Hoe neutraal is die mediator dan nog?


  • Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hiermee verandert het arbeidsrecht drastisch. In dit blog lees je over de wijzigingen die belangrijk zijn in het licht van arbeidsmediation (in het bijzonder exit-mediations).


  • Artikel (voor Tijdschrift Conflicthantering nr6-2019) over angstculturen en het gegeven dat 17% van de werknemers aangeeft wel eens 'bang voor de baas' te zijn.


  • Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Overigens is er volgens de definitie van de STECR-richtlijn al sprake van een arbeidsconflict als één partij zich gedwarsboomd voelt door de ander. (Ik hoor mensen in intake-gesprekken nog wel eens zeggen dat zíj geen arbeidsconflict met de ander hebben, maar die ander blijkbaar wel met hen. Maar zo werkt het dus niet ;-) Je hebt samen iets op te lossen.