• Onderzoekers Euwema, Beets, Driessen, en Menke deden in 2007 systematisch, empirisch onderzoek naar de financiële kosten van een arbeidsconflict. Zij schreven daarover een artikel in Forum voor Conflictmanagement. Ik geef u een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Het volledige artikel leest u hier.


  • Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Als werknemer zou je je kunnen afvragen of dat de onpartijdigheid van de mediator beïnvloedt. En wat nu als de mediator al eerder zaken deed waarbij dezelfde werkgever partij was? Of als er eerdere zaken waren waarbij eenzelfde advocaat, met toen met een andere cliënt, betrokken was? Hoe neutraal is die mediator dan nog?


  • Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hiermee verandert het arbeidsrecht drastisch. In dit blog lees je over de wijzigingen die belangrijk zijn in het licht van arbeidsmediation (in het bijzonder exit-mediations).


  • Artikel (voor Tijdschrift Conflicthantering nr6-2019) over angstculturen en het gegeven dat 17% van de werknemers aangeeft wel eens 'bang voor de baas' te zijn.