• Veel ziekmeldingen komen voort uit conflicten op de werkplek. Conflicten leiden in zo’n geval tot niet-medisch verzuim, ook wel situationele of situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd. Een conflict kan dus zogezegd ‘ziekmakend’ zijn.


  • Het boek Rake Vragen gaat niet over hoe je iets verandert, maar over hoe je beweging brengt in vastzittende situaties. Het is geen werkwijze op zich, maar iets dat je kunt integreren in je eigen werkwijze.


  • Mediation weigeren mág. Mediation inzetten bij arbeidsconflicten is geen verplichting en kan niet worden opgelegd. Toch is weigeren niet verstandig. Zowel de werkgever als de werknemer moeten zich inspannen om een arbeidsconflict op te lossen. Helemaal als het conflict leidt tot ziekteverzuim.