• Veel ziekmeldingen komen voort uit conflicten op de werkplek. Conflicten leiden in zo’n geval tot niet-medisch verzuim, ook wel situationele of situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd. Een conflict kan dus zogezegd ‘ziekmakend’ zijn.


  • Het boek Rake Vragen gaat niet over hoe je iets verandert, maar over hoe je beweging brengt in vastzittende situaties. Het is geen werkwijze op zich, maar iets dat je kunt integreren in je eigen werkwijze.