• Interpersoonlijke communicatie verandert door technologische innovaties. We wisselen als personen onderling steeds meer informatie uit die zogezegd ‘computer mediated’ is. Denk aan sociale mediakanalen als Whatsapp, Facebook, Twitter en diverse internetfora. Niet alleen de manier van communiceren verandert, maar ook de inhoud en de impact van de communicatie. En er ontstaat hiermee een nieuwe categorie conflicten: ruzies op die ontstaan en gevoed worden op sociale media. 


  • Trouw bericht vandaag over onderzoek van SEO (sociaal-economisch onderzoek) waaruit blijkt dat werkgevers en werknemers sinds de invoering van de nieuwe WWZ (juli 2015) vaker afscheid nemen 'met wederzijds goedvinden'. Ofwel: na een onderhandeling, zonder tussenkomst van rechter of UWV. Meer exitmediations dus en minder rechtszaken. Dit komt doordat het sinds de nieuwe wet voor werkgevers lastiger is een goed dossier op te bouwen om aan te kunnen tonen dat er een voldragen ontslaggrond is.


  • Mediation helpt partijen met elkaar in gesprek te komen. Maar als er een juridisch probleem is waarover een knoop moet worden doorgehakt, dan kan de Spreekuurrechter advies geven, een schikking voorstellen of een vonnis wijzen.


  • Voor het themanummer over interculturele conflicten interviewde ik Irene Costera Meijer. Ik stel haar de vraag of er een relatie bestaat tussen nieuws en interculturele conflicten. Hoe beïnvloeden nieuwsmedia (het ontstaan van) conflicten? Wat is hun rol in de duiding van conflicten? En hoe zouden nieuwsmedia een positieve bijdrage kunnen leveren ten aanzien van maatschappelijke conflicten? Media zijn belangrijk bij het erkennen en duiden van conflicten. Ze helpen de kijker of lezer een beeld te vormen. Costera Meijer vertelt over de weg van de identificatie. Ofwel: nieuws waarmee we ons kunnen identificeren, wordt sneller gebracht en eerder gehoord.