• Mediation weigeren mág. Mediation inzetten bij arbeidsconflicten is geen verplichting en kan niet worden opgelegd. Toch is weigeren niet verstandig. Zowel de werkgever als de werknemer moeten zich inspannen om een arbeidsconflict op te lossen. Helemaal als het conflict leidt tot ziekteverzuim.


  • Interpersoonlijke communicatie verandert door technologische innovaties. We wisselen als personen onderling steeds meer informatie uit die zogezegd ‘computer mediated’ is. Denk aan sociale mediakanalen als Whatsapp, Facebook, Twitter en diverse internetfora. Niet alleen de manier van communiceren verandert, maar ook de inhoud en de impact van de communicatie. En er ontstaat hiermee een nieuwe categorie conflicten: ruzies op die ontstaan en gevoed worden op sociale media. 


  • Trouw bericht vandaag over onderzoek van SEO (sociaal-economisch onderzoek) waaruit blijkt dat werkgevers en werknemers sinds de invoering van de nieuwe WWZ (juli 2015) vaker afscheid nemen 'met wederzijds goedvinden'. Ofwel: na een onderhandeling, zonder tussenkomst van rechter of UWV. Meer exitmediations dus en minder rechtszaken. Dit komt doordat het sinds de nieuwe wet voor werkgevers lastiger is een goed dossier op te bouwen om aan te kunnen tonen dat er een voldragen ontslaggrond is.