• Mediation helpt partijen met elkaar in gesprek te komen. Maar als er een juridisch probleem is waarover een knoop moet worden doorgehakt, dan kan de Spreekuurrechter advies geven, een schikking voorstellen of een vonnis wijzen.


  • Voor het themanummer over interculturele conflicten interviewde ik Irene Costera Meijer. Ik stel haar de vraag of er een relatie bestaat tussen nieuws en interculturele conflicten. Hoe beïnvloeden nieuwsmedia (het ontstaan van) conflicten? Wat is hun rol in de duiding van conflicten? En hoe zouden nieuwsmedia een positieve bijdrage kunnen leveren ten aanzien van maatschappelijke conflicten? Media zijn belangrijk bij het erkennen en duiden van conflicten. Ze helpen de kijker of lezer een beeld te vormen. Costera Meijer vertelt over de weg van de identificatie. Ofwel: nieuws waarmee we ons kunnen identificeren, wordt sneller gebracht en eerder gehoord.


  • Er bestaan acht redelijke ontslaggronden, a tot en met h. De e-grond is ‘verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’. De werkgever moet aannemelijk maken dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of juist nalaten van de werknemer. 


  • De regeling voor ontslag op staande voet, formeel ‘opzegging wegens een dringende reden’ geheten (artikelen 7:677 BW - 7:679 BW), is sinds de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid inhoudelijk gelijk gebleven. Bij een ontslag op staande voet is geen toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist. Ook geldt er geen opzegtermijn.