• De regeling voor ontslag op staande voet, formeel ‘opzegging wegens een dringende reden’ geheten (artikelen 7:677 BW - 7:679 BW), is sinds de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid inhoudelijk gelijk gebleven. Bij een ontslag op staande voet is geen toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist. Ook geldt er geen opzegtermijn.


  • De STECR richtlijn is een formele richtlijn zonder wettelijke status. Het UWV en de rechter vinden de STECR richtlijn normerend bij hun toets op reïntegratie-inspanningen. 
    Twee vragen staan centraal bij de STECR richtlijn:
    1. Is de werknemer wel of niet ziek?
    2. Is er een arbeidsconflict?


  • Een arbeidsmediation die resulteert in een beëindiging van de arbeidsrelatie is een voorbeeld van ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Werkgever en werknemer leggen hun afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.


  • Voor de komende editie van Tijdschrift Conflicthantering interviewde ik Prof. dr. Willem van Rhenen, gespecialiseerd in ‘bevlogenheid’. Hij bekleedt aan de Business Universiteit Nyenrode de leerstoel Engagement & Productivity. Hij ontwikkelde een model voor bevlogenheid en vertelde me hier uitgebreid over. Eén van de onderdelen uit zijn model vormen de hulpbronnen. In dit blog vertel ik je daarover. Het op orde hebben van hulpbronnen zorgt niet alleen voor bevlogenheid, het helpt ook om conflicten op de werkvloer te voorkomen of zelfs een burn-out.