• 1 juli 2015 werd de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Het werd daarmee voor werkgevers lastiger werknemers te ontslaan. In het kader van een tijdschriftartikel dat ik momenteel schrijf, interviewde ik kort een aantal arbeidsmediators. De vraag: is er iets veranderd in het aantal of in de inhoud van arbeidsmediations? In dit blog een klein voorproefje van de bevindingen. Uiteraard deel ik het gehele artikel t.z.t. ook.