De Spreekuurrechter

Afgelopen november startte een proef met een ‘de Spreekuurrechter’ bij de rechtbank Noord-Nederland. Er zijn sindsdien negen zaken behandeld die ieder binnen vier weken eindigden in een schikking. De mogelijkheid om de Spreekuurrechter een conflict voor te leggen, is nog niet breed bekend. Tegen betaling van (slechts) 38 euro kunnen partijen hun conflict voorleggen aan één van de acht rechters. Bedenker en initiator van de Spreekuurrechter is Ton Lennaerts, zelf ook rechter.
Mediation helpt partijen met elkaar in gesprek te komen. Maar als er een juridisch probleem is waarover een knoop moet worden doorgehakt, dan kan de Spreekuurrechter advies geven, een schikking voorstellen of een vonnis wijzen.


Lees meer op Blendle (klik op de foto).