Mag ontslag?

De Mag Ontslag-tool  (UvA) is bijgewerkt. 


Eenvoudig het compensatiebedrag transitievergoeding berekenen! Werkgevers worden vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond). De tool voor de berekening van de transitievergoeding op www.magontslag.nl is hierop aangepast. Vanaf nu berekent de tool ook hoe hoog het bedrag is dat het UWV aan de werkgever compenseert. Dit bedrag is namelijk niet altijd gelijk aan de transitievergoeding. In slechts twee extra stappen berekent u zowel het bedrag waar de werknemer recht op heeft als het compensatiebedrag voor de werkgever.
Overigens is ook de overgang naar 2020 voor zover duidelijk in de tool verwerkt.