Onderzoek SEO: vaker uit elkaar met wederzijds goedvinden

Trouw bericht vandaag over onderzoek van SEO (sociaal-economisch onderzoek) waaruit blijkt dat werkgevers en werknemers sinds de invoering van de nieuwe WWZ (juli 2015) vaker afscheid nemen 'met wederzijds goedvinden'. Ofwel: na een onderhandeling, zonder tussenkomst van rechter of UWV. Meer exitmediations dus en minder rechtszaken. Dit komt doordat het sinds de nieuwe wet voor werkgevers lastiger is een goed dossier op te bouwen om aan te kunnen tonen dat er een voldragen ontslaggrond is.


Hier het artikel uit Trouw:


Werkgevers ontslaan vaker met instemming werknemer

Het aantal gevallen waarin werkgevers met een werknemer tot een schikking kwamen over hun vertrek is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO). SEO ondervroeg bijna vierduizend bedrijven over het ontslaan van personeel. In ongeveer 70 procent van de gevallen gingen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar. Vijf jaar geleden was dat nog 61 procent.
Die stijging heeft volgens ervaringsdeskundigen die SEO sprak te maken met de invoering van de Wet werk en zekerheid, die sinds juli 2015 van kracht is. Sindsdien verstrekken uitkeringsinstantie UWV en de kantonrechter alleen een ontslagvergunning als de zogenoemde ontslaggrond voldragen is. Dat wil zeggen dat een werkgever voldoende bewijs heeft dat zijn vaste kracht bijvoorbeeld niet goed functioneert, te vaak wegblijft of langdurig ziek is.
Veel werkgevers, zeggen de ervaringsdeskundigen, hebben niet altijd 'de wil' om al dat bewijsmateriaal te vergaren. Dus kiezen ze voor een schikking. Bij de invoering van de Wwz was de verwachting dat werkgevers zouden wachten met het ontslaan van hun personeel omdat de wet gedwongen ontslag moeilijker maakt. Dat is uit het onderzoek van SEO niet gebleken.