Ontslag op staande voet

De regeling voor ontslag op staande voet, formeel ‘opzegging wegens een dringende reden’ geheten (artikelen 7:677 BW - 7:679 BW), is sinds de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid inhoudelijk gelijk gebleven. Bij een ontslag op staande voet is geen toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist. Ook geldt er geen opzegtermijn.


Drie vereisten voor ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is geldig als:

de arbeidsovereenkomst is opgezegd;

om een dringende reden;

en met mededeling van die dringende reden.

Een en ander moet volgens de wet ‘onverwijld’ gebeuren. Zodra de werkgever meent dat er een dringende reden is, dient deze de werknemer direct te ontslaan en de reden van het ontslag mede te delen aan de werknemer.


Dringende reden

Er is sprake van een ‘dringende reden’ als er een ‘redelijke ontslaggrond’ is (zie dit blog) en herplaatsing in een andere functie redelijkerwijs niet mogelijk is. De ontslaggrond die bij ontslag op staande voet meestal wordt aangevoerd is de e-grond ‘verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer​​​​​​​’. Denk hierbij aan geweld, diefstal of fraude.


Onterecht ontslag op staande voet

Een werknemer die het oneens is met ontslag op staande voet kan de rechter (binnen twee maanden) vragen de opzegging te vernietigen. De werknemer kan dan loon vorderen van de werkgever, mits de werknemer zich in de tijd tussen het ontslag en het vernietigen van dit ontslag beschikbaar heeft gehouden om weer aan de slag te gaan in de oude functie. De werknemer kan de rechter verzoeken om ‘wedertewerkstelling’, zodat de werknemer de oude functie terugkrijgt. Daarnaast kan de werknemer vragen om een vergoeding voor het onterechte ontslag. 

Wie ontslagen wordt op staande voet en meent dat dit onterecht is, doet er goed aan juridisch advies in te winnen. 


Vertrouwen

Na een onterecht ontslag op staande voet is het dus mogelijk dat de werknemer terugkeert bij de werkgever. Mediation kan helpen om de voorwaarden overeen te komen waaronder de werknemer weer kan terugkeren in de oude (of een andere) functie. Mediation kan helpen in zo’n geval het vertrouwen te herstellen.

Vaker blijkt het vertrouwen na een onterecht ontslag zo beschadigd dat partijen niet meer met elkaar door kunnen. Mediation kan worden ingezet om te onderhandelen over het alsnog beëindigen van de arbeidsrelatie.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation. Neem vrijblijvend contact op.