Vanaf 1 juli jl is de nieuwe Arbowet van kracht

Vanaf 1 juli jl. geldt de nieuwe Arbowet. De overgangsperiode van een jaar was toen voorbij. Via deze link lees je wat er zoal is veranderd.