Conflict coaching

Conflictcoaching is bedoeld om u te helpen op het werk - met collega’s, een leidinggevende, of een medewerker - zaken bespreekbaar te maken die u als conflict ervaart of die een conflict dreigen te worden. 
Conflictcoaching is bedoeld voor een werknemer,  maar ook voor een werkgever of leidinggevende. Het is een individuele vorm van coaching. Ik help u om te gaan met (dreigende) conflicten op een constructieve manier. Dit doe ik door samen u helder te krijgen wat u dwarszit en waar het u om te doen is. Wat is nu echt belangrijk? Wat wilt u bereiken? En vervolgens coach ik u in het realiseren daarvan. Ik geef op deze pagina een aantal mogelijke vragen die u zou kunnen hebben, waarbij conflictcoaching u kan helpen.


Conflictcoaching is een traject van één of meerdere gesprekken, afhankelijk van de problematiek en de uitdagingen die u ziet. Een gesprek duurt 45-60 minuten en vindt in principe plaats bij mij op kantoor. Het is vertrouwelijk, óók richting een eventueel betalende werkgever.


Lees hier over de kosten.Hoe maakt u bespreekbaar dat u de werkdruk te hoog vindt, of dat u op een andere manier wilt samenwerken, of dat u behoefte hebt aan meer erkenning, of dat u onrecht ervaart op de werkvloer? Hoe doet u dat op een constructieve manier?


Hoe zorgt u dat u uw eigen belangen helder hebt, en stevig een gesprek met uw leidinggevende of collega aan durft te gaan, zonder de angst om door emoties overmand te worden?


Hoe lost u op een goede manier een (dreigend) arbeidsconflict op? En hoe kunt u hierbij uw eigen gedrag gebruiken om dat van de ander te beïnvloeden?


Hoe krijgt u iemand méé van wie u tegenstand ervaart?


Wat kunt u doen als u signaleert dat er veel wrijving en miscommunicatie op de werkvloer is? Als u voelt dat u op uw tenen moet lopen of als u ervaart dat een ander dat doet?


Hoe gaat u een belangrijk (zakelijk) gesprek aan als de zenuwen door uw keel gieren? Hoe wordt u meer weerbaar?


Hoe maakt u vroegtijdig problemen in een arbeidsrelatie bespreekbaar, voordat ze tot arbeidsconflicten leiden?

Conflict coaching om constructief een werkkwestie aan te pakken.

Conflicten zijn er om op te lossen.