Exit-mediation

 Wat is exit-mediation?

Wanneer zowel werkgever als werknemer de insteek hebben de arbeidsrelatie te beĆ«indigen, heet het exit-mediation. Soms verwordt een reguliere arbeidsmediation gaandeweg tot een exit-mediation. Dit gebeurt zodra beide partijen besluiten de mogelijkheden te verkennen om uit elkaar te gaan en ook daadwerkelijk overgaan tot het maken van afspraken hierover. Pas wanneer partijen hier uitkomen, afspraken hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, deze ondertekend is, en bovendien de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken, is de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk ontbonden. Eerder niet.

Als arbeidsmediator begeleid ik werkgever en werknemer neutraal en onafhankelijk naar gezamenlijke afspraken over de praktische, zakelijke en juridische gevolgen van een voorgenomen beĆ«indiging van het dienstverband. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (door partijen en/of betrokken advocaten, of door mij). Omdat een dergelijke overeenkomst altijd juridische consequenties heeft, is het van belang dat zowel werkgever als werknemer zich bij een exit-mediation juridisch laten adviseren alvorens zij een vaststellingsovereenkomst tekenen.