Download hier het MfN-reglement en de MfN-gedragsregels. Ook vindt u hier de model mediationovereenkomst van de MfN. Dit model wordt in aangepaste vorm gehanteerd door Geschikt Mediation.

MfN-register

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is het door de markt en de Rechtspraak erkende kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.


Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.


Bron: mfnregister.nl, 2021.