Over mediation

Geschikt Mediation bemiddelt bij arbeidsconflicten.


Bijvoorbeeld bij een arbeidsgeschil over:

     Arbeidsvoorwaarden

     Omgangsvormen

     Ontslag

     Samenwerking

     Ziekteverzuim

     Bestuursconflicten

     Medezeggenschap     

Mediation is een manier om effectief, snel en relatief goedkoop conflicten op te lossen. Als u er samen niet uitkomt, maar er liever geen rechtszaak van maakt, kunt u voor mediation kiezen.


Het resultaat van een geslaagde mediation is veelal een (vaststellings)overeenkomst. Hierin staan afspraken geformuleerd die u samen bent overeengekomen. Ik begeleid u bij het vinden van mogelijke oplossingen voor uw conflict. Dat lukt wanneer beide partijen hun verhaal kwijt kunnen, wanneer duidelijk wordt wat voor u beiden belangrijk is, wanneer emoties een plek krijgen en communicatie effectief is.

Van een langdurig conflict wordt niemand beter. Na een goed gesprek blijkt er vaak bij beide partijen meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht. Ik help u uw beider belanger helder te krijgen. Ik begeleid uw onderhandelingsproces. En ik waak ervoor dat u beiden volledig achter de oplossing staat die u samen vindt. 


Een rechtszaak zet verhoudingen vaak op scherp. Mediation zorgt voor een oplossing in beider belang.

Oplossingsgericht

Natuurlijk wordt stilgestaan bij wat is gebeurd. Wat maakt dat partijen nu verdeeld zijn? En waarom komen ze er zelf niet uit? Zodra de partijen aan tafel er klaar voor zijn, wordt de focus verlegd van verleden naar toekomst, van posities naar belangen, en van conflict naar mogelijke oplossingen.

Het mediationproces

De mediation start veelal met afzonderlijke intake-gespreken. In het eerste gezamenlijke gesprek wordt de mediationovereenkomst getekend. Deze waarborgt ondermeer de vertrouwelijkheid die mediation kenmerkt. Niets wat in mediation gedeeld of gezegd wordt, is bindend, totdat partijen afspraken willen vastleggen in een vaststellingsovereenkomst en deze ondertekenen. Het mediationproces blijft vertrouwelijk, ook na afronding van de mediation. 

Het mediationtraject bestaat doorgaans uit twee of meer (soms individuele) gesprekken. Globaal komen de volgende onderwerpen aan bod (maar iedere mediation is anders):

- Wat houdt partijen verdeeld? Hoe kijkt ieder van de partijen hier tegenaan?

- Welke belangen hebben de afzonderlijke partijen? Zijn er ook gedeelde belangen?

- Welke mogelijke oplossingen zijn er die tegemoet komen aan deze belangen?

- Welke oplossingsrichtingen willen partijen nader onderzoeken? (Denk aan toetsen op haalbaarheid, concretiseren, afstemmen met mogelijke andere betrokkenen.)

- Gemaakte afspraken desgewenst vastleggen (bijv. in een vaststellingsovereenkomst).

Bron: www.omdenken.nl, 2016.

Conflicten zijn er om op te lossen.